Företaget

MTK AB är ett konsultföretag
inom Teknik och IT-sektorn.
Bolaget startade sin verksamhet 1992 och har sitt ursprung i maskinkonstruktion.

Start Affärsområden
Affärsområden
            
  • Fordonsindustrin
  • Försvarsindustrin
  • Verkstad/processindustrin
  • Medicinteknik
  • Telekom
  • IT