Företaget

MTK AB är ett konsultföretag
inom Teknik och IT-sektorn.
Bolaget startade sin verksamhet 1992 och har sitt ursprung i maskinkonstruktion.

Start Samarbetspartner
Samarbetspartner

MTK AB erbjuder sina samlade resurser och kunskaper inom mekanik, elektronik och datateknik!


Vi har även mycket goda förbindelser med både verktygsleverantörer och producenter av olika produkter.

Som leverantör av konsulttjänster kan vi tillsammans ta hela eller delar av ett projekt, antingen i våra lokaler eller i Era lokaler