Företaget

MTK AB är ett konsultföretag
inom Teknik och IT-sektorn.
Bolaget startade sin verksamhet 1992 och har sitt ursprung i maskinkonstruktion.

Start Konstruktion Prototyp
Prototyp

 Processen för utveckling av en prototyp har MTKAB stor erfarenhet med

Där vi tar fram en prototyp som i så hög grad som möjligt liknar den blivande produkten. Prototypen utvärderas sedan dels som fristående enhet och dels i en miljö eller tillämpning som är representativ för produktens användning.

Detta kräver målmedvetet arbete där vi redan under prototyputvecklingen eftersrävar effektiv produktion och lönsamhet för produkten.

 

Steg 1 
Under detta steg hjälper vi ert företag med kompetens inom våra specialområden. Redan vid utformningen av prototypen tar vi hänsyn till de krav som ställs inför den kommande industrialiseringen.

Steg 2
En flexibel teknisk lösning är ofta en viktig del i en framgångsrik produkt. För att uppnå långsiktig lönsamhet och nöjda kunder är det också viktigt med en genomarbetad lösning för stabil och effektiv tillverkning