Företaget

MTK AB är ett konsultföretag
inom Teknik och IT-sektorn.
Bolaget startade sin verksamhet 1992 och har sitt ursprung i maskinkonstruktion.

Start
MTK AB är ett konsultföretag som arbetar inom Teknik och IT-sektorn.   
Vi kan bistå med både resurs- och kompetensförstärkning i alla former.
Vi har ett mycket stort kontaktnät med underkonsulter samt samarbetspartner.
                                         Detta ger oss en styrka så att vi alltid kan leverera rätt konsult till rätt pris.

Förutom det hantverksmässiga arbetet kring Konstruktion, Projekt Management samt IT Management vet vi att kommunikation och motivation är viktigt för framgång. Därför betonar vi trivsel och engagemang både i vårt eget företag och i kontakterna med kunder och partners. Vi får ofta höra av våra kunder att vi är handlingskraftiga och resultatinriktade snarare än akademiska. Det är vi stolta över.

Förmågan att driva komplexa projekt har allt mer blivit en viktig framgångsfaktor, kanske det som gör skillnaden mellan vinst och förlust. Med engagemang och erfarenhet ser vi till att projekten får rätt start och energi.
Välkommen att kontakta oss när projekt och management är i fokus och behöver en knuff framåt!

 

   

 
 

 Konstruktion

Konstruktions- och dokumentationsuppdrag är fortfarande en stor del av vår verksamhet.
Våra medarbetare präglas av engagemang, brinnande teknik intresse
 och givetvis av att tycka
om att  arbeta som konsult med allt det som det innebär.....

 

 Projekt Management

Ambitionen är att kunna förse hela projekt med kompetenta resurser i form av Projektledare, Configuration Managers, Quality Managers, Objektledare, Test  och Verifieringsledare  mm.
Genom vårt kunnande och kontaktnät har vi tillgång till stora resurser inom projektbemanning.....

 

 

 IT Management

Under de senaste 5 åren även gått in på  IT-sektorn
med stor framgång. Vi kan bistå med både resurs-
och kompetensförstärkning inom dessa sektorer.
Alla kunder är olika och därav även deras behov.
Vi kan vara med från projektets start t.ex. med
upphandlingar till att kvalitetsäkra ett projekt.....