Företaget

MTK AB är ett konsultföretag
inom Teknik och IT-sektorn.
Bolaget startade sin verksamhet 1992 och har sitt ursprung i maskinkonstruktion.

Start Konstruktion Elektronik
Elektronik

 

Våra utvecklingsuppdrag inom elektronik spänner över ett stort fält inom analog och digitala konstruktioner.
Vi har kompletta utvecklingsmiljöer för kretskortsutveckling även för ASIC och FPGA:er.

Oftast används VHDL eller Verilog men även C brukar förekomma.

Vi har också speciella verktyg för signal integritetsanalys för höghastighetselektronik.
Vår kompetens finns även inom produktion och förvaltning av elektroniksystem.