Företaget

MTK AB är ett konsultföretag
inom Teknik och IT-sektorn.
Bolaget startade sin verksamhet 1992 och har sitt ursprung i maskinkonstruktion.

Start Konstruktion Produktutveckling
Produktutveckling

 Produktutveckling kräver ett tillåtande innovativt arbetsklimat, ett annorlunda tänkande och inte minst flexibilitet då det är ett kreativt och konkret arbete. Det kan handla om att skapa produkter genom att testa bärkraften hos nya idéer eller att flytta gränserna för vad specifika produkter klarar av. För att bibehålla konkurrenskraften måste ledtiden från idé till marknadsintroduktion blir allt kortare. För att klara detta måste kunskap och erfarenhet kombineras med nya tekniker och metoder.  
Med hjälp av virtuell teknik kan olika alternativa lösningar, förbättrad produktkvalitet och produktionsteknik utvärderas för att snabbast möjligt nå en kommersiell introduktion av en kostnadseffektiv produkt. I varje projekt måste man redan i utvecklingsfasen även ha ett strategiskt tänkande med fokus på marknaden samt att få produkten attraktiv för dess målgrupp. Andra viktiga inslag i produktutvecklingen är informationssökning, konkurrensanalyser, patentsökning, leverantörskontakter, produktionsanpassning samt effektivisering av interna/externa processer. I utvecklingsprojekt är det viktigt att man i ett tidigt skede får ett bra grepp om hur olika lösningar kan se ut.

Det kräver stor kännedom om tillverkningsmetoder, materialegenskaper och myndighetskrav. I projekt som i huvudsak består av mekanik erbjuder vi även att åta oss rollen som projektledare med totalansvar för leverans av färdig produkt. Vi samarbetar då med välrenommerade partners om vi själva saknar någon kompetens inom aktuella specialistområden. MTK AB tar sig gärna an att vidareutveckla företags idéer alternativt att som extern partner utreda och effektivisera befintliga och nästa generations konstruktioner.