Företaget

MTK AB är ett konsultföretag
inom Teknik och IT-sektorn.
Bolaget startade sin verksamhet 1992 och har sitt ursprung i maskinkonstruktion.

Start IT Management Projektledning
Projektledning

 Vi ser till att kundens projekt får den nödvändiga kompetens som behövs som projektledare för att göra att resultatet blir lyckat.

Oavsett storlek på projektet har vi de resurser som krävs. Våra projektledare har minst fem års erfarenhet av att driva projekt. Tillsammans med kunden görs ett urval för att få fram den profilen som önskas ur MTK ABs resursbas. 

 

 

 

Objekt eller delprojektledare
Vi har resursen som leder din projektgrupp och fyller huvudprojektets krav med avseende på rapportering och resursstyrning.

Projektadministration
Vi har konsulter med stor vana att vara projektledarens högra hand, vana vid att använda dom moderna hjälpmedel som finns för att sammanställa och informera projekt och styrgrupp om projektets aktuella status.