Företaget

MTK AB är ett konsultföretag
inom Teknik och IT-sektorn.
Bolaget startade sin verksamhet 1992 och har sitt ursprung i maskinkonstruktion.

Start Konstruktion Produktionsteknik
Produktionsteknik

 För att uppnå god lönsamhet i en producerande verksamhet räcker det idag inte med att utveckla och marknadsföra konkurrenskraftiga produkter utan även produktionen måste vara konkurrenskraftig.

MTK AB utvecklar intelligenta lösningar för producerande företag.

I det begreppet innefattar vi: · högt resursutnyttjande · hög flexibilitet · hög kvalite. · korta ledtider · låg miljö påverkan · god ergonomi.